POGOJI UPORABE

(Nazadnje posodobljeno: 29. junij 2018)

V teh pogojih uporabe (v nadaljevanju: „pogoji uporabe‟) so navedene pravno zavezujoče določbe in pogoji uporabe storitev ter informacij na tem spletnem mestu (v nadaljevanju: „spletno mesto‟). Z vstopom na to spletno mesto se strinjate, da vas zavezujejo pogoji uporabe, ki začnejo veljati takoj ob vašem prvem obisku spletnega mesta. Če se s spodaj navedenimi pogoji ne strinjate, spletnega mesta ne uporabljajte.

Spletno stran vzdržuje in upravlja družba Gedeon Richter, trženje, d.o.o. (z registriranim sedežem na naslovu: Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana; matična številka družbe: 6064655000; v nadaljevanju: „mi‟ ali „družba‟).

Pridržujemo si pravico, da te pogoje uporabe s posodobitvijo tega sporočila posodobimo ali spremenimo. To, kdaj so bili pogoji uporabe nazadnje posodobljeni, lahko ugotovite, če si ogledate legendo „nazadnje posodobljeno‟ na vrhu teh pogojev uporabe. Priporočamo, da za uporabo v prihodnosti natisnete njihovo kopijo.

Če med temi pogoji uporabe in specifičnimi določbami, ki se pojavljajo drugje na spletnem mestu, obstaja kakršno koli navzkrižje, prevladajo ti pogoji uporabe.

 1. OMEJENA UPORABA

Vsebina tega spletnega mesta in kakršnega koli gradiva na njem je intelektualna lastnina družbe ali njenih dajalcev licence; zagotavljamo vam le omejeno, neizključno, neprenosljivo in nedodeljivo dovoljenje za uporabo vsebine, ki je na voljo na tem spletnem mestu. Ta dela po vsem svetu ščitijo zakonodaja in pogodbe o avtorskih pravicah. Vse takšne pravice so rezervirane. Vedno mora biti priznan naš status (in status katerih koli določenih avtorjev) avtorjev vsebine na našem spletnem mestu. Kakršne koli komentarje, povezane z avtorskimi pravicami in drugimi pravicami intelektualne lastnine na straneh, ki so prenesene in natisnjene s tega spletnega mesta, morate hraniti in si jih zabeležiti. Brez našega predhodnega soglasja ne smete uporabljati imena in blagovnih znamk naše družbe.

Vsebine spletnega mesta, kar vključuje tudi celotno vsebino, slike, zvočna in video gradiva, brez predhodnega pisnega soglasja družbe ne smete ne v celoti in ne delno razširjati, spreminjati ali uporabljati v javne ali komercialne namene. Priznavate in se strinjate, da za vso vsebino, objavljeno na tem spletnem mestu, razen če zakonodaja določa drugače, velja zakonodaja o avtorskih pravicah in je na noben način, razen za način, ki je v skladu s pogoji, opisanimi v teh pogojih uporabe, ali določbami, navedenimi v besedilu na danem spletnem mestu, ni dovoljeno uporabljati brez dovoljenja družbe in ustreznega avtorja.

Družba in druge tretje osebe vam ne bodo dodeljevale in prenašale nobenih osebnih ali lastniških interesov ali pooblastil, dodeljenih blagovnim znamkam, patentom, lastniškim pravicam in drugim pravicam intelektualne lastnine, ki so tako navedene.

 1. OMEJITVE IN IZKLJUČITVE ODGOVORNOSTI

To spletno mesto in njegove storitve so namenjene ljudem, ki živijo v Republiki Sloveniji. Ne trdimo, da je vsebina, ki je na voljo na našem spletnem mestu ali prek njega, primerna za uporabo ali na voljo na drugih lokacijah.

Spletno mesto lahko obiščete in ga uporabljate na lastno odgovornost. Vsebina tega spletnega mesta je na voljo samo kot splošna informacija in ne predstavlja nobenega zdravstvenega nasveta ali diagnoze, na katerega bi se lahko zanesli. Ne sme se je razlagati kot svetovanje ali priporočilo, takšne informacije pa ne smejo predstavljati podlage za kakršno koli odločitev ali dejanje, vključno s kakršnimi koli zdravstvenimi informacijami, objavljenimi na spletnem mestu, ki ne morejo zamenjati podrobnega zdravstvenega nasveta, prilagojenega potrebam vsakega pacienta. Spletno mesto in njegova vsebina nista namenjena temu, da bi bila nadomestek za nasvet ali diagnozo zdravstvenega strokovnjaka; za kakršna koli vprašanja glede vašega zdravstvenega stanja morate pomoč vedno poiskati pri usposobljenem zdravstvenem strokovnjaku.

Spletno mesto lahko vsebuje netočnosti ali tipkarske napake. Pridržujemo si pravico do sprememb, popravkov in/ali izboljšanja trenutne vsebine ter programov in izdelkov, opisanih v informacijah, brez predhodnega obvestila. Informacije na našem spletnem mestu se trudimo v razumni meri posodabljati, vendar ne navajamo, jamčimo ali garantiramo, izrecno ali implicitno, da je vsebina na našem spletnem mestu točna, popolna ali posodobljena.

Če ste poslovni uporabnik ali zdravstveni strokovnjak, izključujemo vse implicitne pogoje, jamstva, navedbe ali druge pogoje, ki lahko veljajo za to spletno mesto ali kakršno koli njegovo vsebino. Če ste potrošniški uporabnik, naše spletno mesto nudimo le za domačo in zasebno uporabo; strinjate se, da našega spletnega mesta ne boste uporabljali v nobene komercialne ali poslovne namene.

Če bi bilo to nezakonito, naše odgovornosti do vas ne izključujemo ali omejujemo na noben način. V obsegu, kot ga določa veljavna zakonodaja, družba in druge osebe, ki sodelujejo pri razvoju in delovanju tega spletnega mesta, niso odgovorne za nobene napake, škodo, izgubo podatkov ali kakršno koli napako pri vsebini spletnega mesta, ki bi se lahko ‒ neposredno, posredno ali namerno ‒ pojavila v zvezi z vzpostavljanjem povezave, brskanjem ali prenašanjem ob obisku tega spletnega mesta.

Iz poslovnih in operativnih razlogov lahko razpoložljivost celotnega spletnega mesta ali njegovih delov prekinemo, umaknemo ali omejimo brez kakršnega koli pojasnila ali predhodnega obvestila.

 1. POVEZAVE TRETJIH OSEB

Kjer to spletno mesto vsebuje povezave na druga spletna mesta in vire, ki jih zagotavljajo tretje osebe, so te povezave zagotovljene samo za vašo splošno obveščenost. Take povezave se ne smejo razlagati kot naša odobritev teh povezanih spletnih mest ali informacij, ki jih lahko iz njih pridobite. Nad vsebino teh spletnih mest ali viri nimamo nobenega nadzora.

 1. PRAVILA RAVNANJA

Med uporabo spletnega mesta se strinjate, da boste spoštovali vso veljavno zakonodajo, pravila in predpise. Od uporabnikov spletnega mesta pričakujemo, da bodo spoštovali zakone ter pravice in dostojanstvo drugih.

Našega spletnega mesta in storitev, ki jih na njem nudimo, ne smete uporabljati:

 • na noben način, ki krši katero koli veljavno zakonodajo ali predpise;
 • na noben način, ki je nezakonit ali goljufiv ali pa ima kakršen koli nezakonit ali goljufiv namen ali učinek,
 • za namen poškodovanja ali poskusa poškodovanja drugih ali pa za kakršen koli drug način kršitve pravnih pravic ali dostojanstva drugih;
 • za izdajanje za katero koli drugo osebo ali subjekt, vključno in brez omejitev za katerega koli predstavnika družbe;
 • za prenos, nabavo ali pošiljanje kakršnega koli nezaželenega ali nepooblaščenega oglaševanja, drugih promocijskih gradiv ali katere koli druge oblike podobnega ponujanja;
 • za okvirjanje ali zrcaljenje katerega koli dela spletnega mesta;
 • za ustvarjanje zbirke podatkov s prenosom in shranjevanjem vsebine spletnega mesta;
 • za zavestno prenašanje kakršnih koli podatkov, pošiljanje ali nalaganje kakršnega koli gradiva, ki vsebuje viruse, trojanske konje, črve, vohunsko programsko opremo, oglaševalsko programsko opremo ali kakršne koli druge škodljive programe ali podobno računalniško kodo, zasnovano tako, da negativno vpliva na delovanje vse programske in strojne opreme v računalnikih;
 • za pridobivanje nepooblaščenega dostopa do našega spletnega mesta, strežnika, v katerem je naše spletno mesto shranjeno, ali katerega koli drugega strežnika, računalnika ali zbirke podatkov, povezane z našim spletnim mestom. O kakršni koli taki kršitvi bomo poročali ustreznim organom pregona in z njimi sodelovali, tako da jim bomo razkrili vašo identiteto.

Če izvemo za kakršne koli dejavnosti, informacije ali gradiva, objavljene na tem spletnem mestu, ki jih prenašate prek njega ali ki so kako drugače dane na voljo prek njega, ki lahko predstavljajo kršitev teh pogojev uporabe, imamo pravico, ne pa tudi obveznosti, da zadevne informacije odstranimo ali onemogočimo dostop do njih ali da prekinemo vašo uporabo naših spletnih mest, kar učinkuje takoj. Imamo tudi pravico do razkritja vaše identitete kateri koli tretji osebi, ki trdi, da katera koli vsebina, ki ste jo objavili ali naložili na naše spletno mesto, predstavlja kršitev njenih pravic intelektualne lastnine ali pravice do zasebnosti.

 1. STANDARDI VSEBINE

Posebno pozornost bomo posvečali skladnosti s pravili in predpisi v zvezi s promocijo in oglaševanjem zdravil in medicinskih naprav. Zdravil, ki so samo na recept, na primer ni dovoljeno oglaševati splošni javnosti.

Po obvestilu bomo odstranili in spremenili navedbe in komentarje, ki bi se lahko šteli za nezakonito oglaševanje zdravil.

Če opazite kakršen koli komentar, navedbo ali objavo, za katero menite, da krši te pogoje uporabe, je nezakonita ali na kakršen koli način posega v standarde vsebine, vas prosimo, da o tem po elektronski pošti obvestite moderatorja na naslov info@richter.si. V povezavi z vašim obvestilom navedite sporno vsebino in njeno točno lokacijo. Če po lastni presoji ugotovimo, da je vaše obvestilo upravičeno, bomo zadevno vsebino odstranili in vas o tem, če je to primerno, obvestili.

Kakršna koli vsebina, ki jo naložite na naše spletno mesto, bo veljala za nezaupno in nezaščiteno. Obdržite vse pravice lastništva vaše vsebine, vendar ste nam dolžni podeliti omejeno dovoljenje za uporabo, shranjevanje in kopiranje te vsebine ter njeno razširjanje in dajanje na voljo tretjim osebam.

Ker so informacije, ki jih posredujete, nezaupne, si pridržujemo pravico do uporabe in razvijanja idej, metod ali strokovnega znanja za kateri koli namen, vključno z razvojem in proizvajanjem svojih izdelkov.

 1. TEHNIČNA ODGOVORNOST

Ne jamčimo, da bo naše spletno mesto brez hroščev, zlonamerne programske opreme ali virusov. Odgovorni ste za konfiguriranje svoje informacijske tehnologije, računalniških programov in platforme za dostopanje do našega spletnega mesta in njegovo pravilno uporabo. Predlagamo uporabo požarnega zidu in programske opreme za zaščito pred zlonamerno programsko opremo.

V obsegu, kot ga dovoljuje zakonodaja, nismo odgovorni in ne moremo biti odgovorni za kakršno koli škodo, ki jo utrpi vaš računalnik ali katera koli druga vaša lastnina pri povezavi s tem spletnim mestom ali dostopanju, uporabi in brskanju po njegovi vsebini, vključno s katerim koli neželenim incidentom, do katerega lahko pride pri prenosu kakršnega koli gradiva, podatkov, besedila, slik, video gradiva ali zvočnega gradiva.

Poleg tega v obsegu, kakršnega dovoljuje zakonodaja, nismo odgovorni za nobeno neposredno ali posredno škodo, izgube ali stroške, ki bi lahko nastali zaradi nepravilnega delovanja ali okvare spletnega mesta ali kakršnih koli podobnih vzrokov.

 1. VARSTVO PODATKOV

Naše Obvestilo o zasebnosti in Obvestilo o piškotkih navajata pogoje, pod katerimi obdelujemo kakršne koli osebne podatke, ki jih zberemo od vas ali nam jih posredujete vi. Ob dostopu do spletnega mesta se morate strinjati s pogoji Obvestila o zasebnosti in Obvestila o piškotkih. Pogoji v Obvestilu o zasebnosti in Obvestilu o piškotkih so neločljivi del teh pogojev uporabe.

Nekatere storitve, ki jih ponuja to spletno mesto, ne zahtevajo predhodne identifikacije, zato vam omogočamo dostop do vsebine teh storitev, ne da bi vam bilo treba razkriti svojo identiteto.

 1. POVEZAVE NA SPLETNE STRANI DRUŽBE, OKVIRJI

Povezavo do naše začetne spletne strani lahko vzpostavite, če to naredite na način, ki je pravičen in zakonit ter ne škodi našemu ugledu ali ga izkorišča. Povezave ne smete vzpostaviti na tak način, ki bi nakazoval kakršno koli obliko sodelovanja, odobritve ali podpore z naše strani tam, kjer je ni.

 1. SKLADNOST

Neskladnost s temi pogoji uporabe predstavlja pomembno kršitev pogojev, pod katerimi vam je dovoljena uporaba tega spletnega mesta, posledica pa je lahko, da izvedemo vse ali katere koli od naslednjih ukrepov:

 • takojšen, začasen ali trajen umik vaše pravice do uporabe našega spletnega mesta;
 • takojšnja, začasna ali trajna odstranitev kakršne koli objave ali gradiva, ki ste ga naložili na naše spletno mesto;
 • izdaja obvestila;
 • pravni postopki proti vam za povrnitev vseh stroškov na podlagi odškodnine (vključno z razumnimi administrativnimi in pravnimi stroški, a ne omejeno nanje), ki izhajajo iz kršitve;
 • nadaljnji pravni ukrepi proti vam;
 • razkritje takšnih informacij organom pregona, če razumno menimo, da je to potrebno.
 1. VELJAVNA ZAKONODAJA

Te pogoje uporabe, njihov predmet in oblikovanje (ter morebitne nepogodbene spore ali zahtevke) ureja slovensko pravo. Obe strani se strinjava, da imajo izključno pristojnost sodišča v Republiki Sloveniji.

 1. STOPITE V STIK Z NAMI

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s spletnim mestom ali temi pogoji uporabe, stopite v stik z našo družbo (telefonska številka: +386 8 205 68 70, elektronski naslov: info@richter.si).

 

Vnesite iskalni pojem zgoraj in pritisnite ENTER za iskanje. Pritisnite ESC za preklic.